*****

Don't let the flu get you
Get immunised now!
www.fightflu.co.nz

*****

13 August
Cystic Fibrosis Week

*****

Tuesday 21 August 2012
1.30 pm at the Memorial Hall Supper Room next to the Library on Main St, Otaki.

Speaker: Dr Steven Finlay, CEO of the Cleantech Trust
Refreshment at conclusion

RVSP by 19th August 2012
Tel: (06) 364 8664
E-mail: cab.otaki@xtra.co.nz

*****

Friday 31 August
Cancer Society "Daffodil Day"

*****


Home > Introduction > Welcome

Welcome

 

Please note that this website will be decommissioned on

30th June 2017.

Everyone who advertises on this website will be formally

 

notified of this in the next few weeks.

 

Kia Ora, Talofa lava, Ni sa bula vinaka, Kia orana, Fakalofa lahi atu, Taloha ni, Malo e lelei,  Welcome

 

Ko te tangata tā mātou tirohanga
Kei konei mātou ki te āta tirotiro

People are our passion
we are here to make a difference

 

Mai Arara!  Mai Arara!

Mai arara te rangi i runga nei, mai arara te papa i raro nei
Te huri o ngā kānohi ki ngā maunga, ki ngā awa
Ki ngā taonga tuku iho
Kia whiti rere ake, ko te kauwae runga, ko te kauwae raro
Kia tāwhia, kia tāmaua, kia ita ki roto
I a rua i te pūkenga, a rua i te horahora, a rua i te wanawana
A rua matua taketake-a-Tane
Tēneī mātou Ngā Rōpū Mana Hauora
Mai a Tararua, whakawhiti ko Manawatū
Na Manawatū ko Horowhenua
Na Horowhenua ko Otaki e mau tonu ana

Kia tuturu o whiti whakamāua kia tina tina, a, Haumi e hui e taiki e

E ngā iwi, e ngā reo, e ngā karangatanga maha o ngā hau e whā,
nau mai, haere mai, whakatau mai ra ki roto i ngā whārangi mataawaka

Tihei Mauri Ora

There hither the sky father stands, there hither the earth mother lays
Turn your face to the mountains and rivers
The treasures bequeathed
Let awaken within us the knowledge of above and below and hold firm
The thought of the mind, the strengths of the spirit
The inspirations of old, the aspirations of the new
Here are we the Primary Health Organisations of
Tararua, Manawatū, Horowhenua and Otaki
Holding fast, holding firm
As we move forward together we will succeed

To the Iwi, to the esteemed language and descendants
encompassed by the four winds, welcome to the peoples network. 

Behold the sneeze of life

.